Laboratoř

micro.jpg

Vyšetření moči

Moč je snadno dostupnou biologickou tekutinou, jejíž analýzou získáme cenné informace o stavu organismu a jeho metabolismu.

img_3361.jpg

Koprologie

Koprologické vyšetření Jedná se o soubor metod používaných v oboru parazitologie k diagnostice infekce zvířete parazity a nebo z důvodu preventivního.