Vyšetření moči

Moč je snadno dostupnou biologickou tekutinou, jejíž analýzou získáme cenné informace o stavu organismu a jeho metabolismu.

Vyšetření výrazně přispívá ke stanovení diagnózy.

Pro vyšetření je nejvhodnější vzorek první ranní moči, moč odebraná později je již ovlivněna příjmem tekutin, potravy, pohybem.

Moč získáváme nejčastěji spontánní mikcí do čisté nádoby. Odebírá se tzv. střední proud moči. To je po odmočení prvního proudu, který je kontaminovaný buňkami a bakteriemi z močové trubice. Pokud odebranou moč nemáme možnost přinést ihned k vyšetření, je potřeba ji skladovat v chladničkové teplotě.

V případě, že se Vám nepodaří moč odebrat, jsou možné další klinické metody, jako je  katetrizace, eventuálně punkce močového měchýře pro odběr sterilního vzorku.

Fyzikální vyšetření:

Objem, barva, zápach, zákal, pěna - to jsou základní fyzikální změny charakteru moči, které může posoudit sám majitel, dále se posuzuje hustota, pH, osmolalita.

Chemické vyšetření moči:

průkaz bílkovin, glukózy, hemoglobinu, krve, ketolátek, urobilinogenu

Vyšetření sedimentu:

Provádí se mirkoskopicky na obarveném preparátu.

anorganická část: krystaly močových kamenů

organická část: buněčné elementy ( buňky krevní řady, epitelie, nádorové buňky, válce, mikroorganismy, bakterie, paraziti, kvasinky)

Vyšetření moči není nikterak finančně náročné a výsledky vyšetření jsou již tentýž den.


micro.jpg