Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům a návštěvníkům webových stránek informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Název a kontaktní údaje správce osobních údajů

Veterinární ordinace Slavičín, s.r.o.
Horní náměstí 99
763 21 Slavičín
IČ: 07218508
DIČ: CZ07218508

Účel zpracování osobních údajů

  • Pro obchodní účely;
  • Procházení webových stránek;
  • Objednání služeb a jejich poskytování.

Pro obchodní účely

Po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a dále veřejná IP adresa zařízení, ze kterého přistupujete na tyto webové stránky). Údaje jsou evidovány z důvodů identifikace při vyřizování dotazů odeslaných přes webový formulář.

Procházení webových stránek

Pro sledování návštěvnosti a využívání webových stránek je použit nástroj Google Analytics, který používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků především soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob.

Zásady ochrany soukromí Google ( https://www.google.com/analyti... údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech v Evropské unii nebo na serverech společnosti Google - G Suite a Google Cloud Platform ( https://cloud.google.com/secur... mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje mohou být zpracovány správcem, zaměstnancem správce, smluvním partnerem, který vykonává administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stránek. Ostatním subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • Automatizovaně, prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • V písemné podobě.