Koprologie

Koprologické vyšetření

Jedná se o soubor metod používaných v oboru parazitologie k diagnostice infekce zvířete parazity a nebo z důvodu preventivního.

Vyšetření se provádí ze vzorku trusu, ve kterém prokazujeme přítomnost vajíček, případně larev vnitřních parazitů.

Ideální je směsný vzorek, tzn. trus se sbírá po částech 3 dny a poté se provede vyšetření. Je to z důvodu nepravidelného vylučovaní parazitů.

Vyšetření není nijak finančně nákladné a výsledky jsou k dispozici již tentýž den.


img_3361.jpg