Zubní plak a zubní kámen

Příčiny

Zubní plak je prokazatelně nejvýznamnějším faktorem vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Je to měkká nažloutlá do jisté míry neviditelná vrstva, která se tvoří na zubech. Zubní plak tvoří mikroorganismy, kterých se vyskytuje v dutině ústní až 300 druhů. Vyskytují se tak přirozeně. Pokud je však rovnováha narušena, přemnoží se a uchytí se na sklovině zubu a vytvoří tzv. biofilm (povlak), na kterém ulpívají další složky jako bílkoviny slin, kousky odumřelé tkáně, minerální prvky a zbytky potravy (hlavně polysacharidy). Mikroorganismy při svém metabolismu na povrchu zubu produkují kyseliny a ty způsobují odvápnění zubní skloviny a tím narušení zubu a vytvoření zubního kazu. Zubní kaz se u zvířat nevyskytuje v takové míře jako u lidí. Větším problémem je  to, že do již vytvořeného zubního plaku se ukládají minerály anorganických solí (mineralizace zubního plaku), zbytky potravy, odloupané epitelie. Tyto, na sebe nasedající vrstvy, vytvoří nejdříve měkký a později tvrdý zubní kámen. Ten narušuje zubní sklovinu, působí na dáseň mechanicky a může vyvolat další stupeň onemocnění a to zánět dásní – gingivitis.

Příznaky

Mezi příznaky patří méně nebo více viditelný povlak na zubech, zápach z dutiny ústní (produkt metabolismu bakterií), postupné usazování zbytků potravy a mineralizace v zubní kámen. Zubní kámen může mít barvu nažloutlou, přes hnědou až šedočernou. Dále je patrný otok dásní , zčervenání , zvýšená citlivost, krvácení. Zvířata mají všeobecně nižší práh bolestivosti. Proto si majitel ani nemusí povšimnout problému skrytého v dutině ústní. Poté se tento stav natolik zhorší, že pacient přestane přijímat potravu. Zubní kámen již nelze odstranit čištěním kartáčkem. Je potřeba navštívit veterinárního lékaře.