Vstupní prohlídky zvířat

U každého nového pacienta je provedeno důkladné klinické vyšetření a pacientovi založíme elektronickou zdravotní kartu, do které je proveden záznam při každé další návštěvě.