RTG vyšetření DKK a DLK

DKK neboli dysplazie kyčelních kloubů je vývojové onemocnění pohybového aparátu.

DLK je stejně jako DKK vývojové onemocnění loketního kloubu.

DKK

DKK, neboli dysplazie kyčelních kloubů, je vývojové onemocnění pohybového aparátu.

Na jeho vzniku se podílí několik faktorů a to dědičnost, výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž, osvalení pánevních končetin.

Onemocnění postihuje všechna plemena psů, především pak psy velkých a obřích plemen.

Při tomto onemocnění dochází k uvolnění kyčelního kloubu, opotřebení a následné deformaci hlavice kosti stehenní a kloubní jamky. Po rozvoji tohoto onemocnění dochází k artróze, bolestivým potížím při pohybu, obtížném vstávání, přenášení váhy na druhé končetiny.

DKK se diagnostikuje pomocí RTG snímků a má několik stupňů dle závažnosti postižení.

0 (A) = negativní

1 (B) = hraniční

2 (C) = lehký

3 (D) = středně těžký

4 (E) = těžký

Nejdříve lze provést RTG od věku 12 měsíců. Většina plemen má stanoven věk individuálně dle chovatelských klubů 18 až 24 měsíců.

DLK

Je stejně jako DKK vývojové onemocnění loketního kloubu. Stejně jako u DKK na rozvoj onemocnění má vliv dědičnost, rychlost růstu, výživa, zátěž. Postižena bývají většinou střední a velká plemena psů. Loketní kloub má složitou strukturu a uspořádání. Dysplazie lokte je souhrný název pro 3 různé patologické stavy. FCP – fragmentovaný procesus coronoieus (oddělení koronoidního výběžku) UAP – volný ankoneální výběžek, OCD – osteochondróza hlavice pažní kosti. Soubor těchto onemocnění se pak projeví kulháním, vybočením končetiny od těla, bolestivostí a odlehčováním končetiny. První příznaky lze pozorovat už v období 4-6 měsíců věku. Pokud se problém diagnostikuje brzy, lze toto onemocnění chirurgicky řešit. Pro potvrzení diagnózy je nutné provést RTG vyšetření.

DLK má rovněž několik stupňů dle závažnosti postižení.

0 – normální loketní kloub bez abnormalit

1 – mírná artróza, formace osteofytů, které nejsou širší než 2 mm

2 – střední artróza, formace osteofytů 2- 5 mm

3 – těžká artróza , osteofyty širší než 5 mm, fragmentace processus coronoideus

Neřešené onemocnění DKK a DLK vede k celoživotnímu handicapu.

Používáme digitální RTG přistroj , což umožňuje menší časovou náročnost a kvalitní snímky s vysokým rozlišením.

Na zhotovení RTG snímků je nutné se objednat telefonicky nebo emailem na daný termín. Pes musí mít 12 hodin hladovku a musí být sedován z důvodu relaxace svalů a vypolohování do správné pozice. Po abslovování vyšetření a provedení snímků pacienta ze sedace opět probudíme a odchází domů bez jakéhokoliv omezení.

Pro zhotovení oficiálního snímku z důvodu uchovnění je nutné, aby pes měl aplikovaný funkční čip, nebo čitelné tetovaní a musí být proveden záznam do originálu průkazu původu.