Kastrace psa

Důvody:

Jedním z důvodů, proč přistoupit ke kastraci psa, je utlumení dominantních projevů vůči jiným psům a lidem. Dále potom zamezení nežádoucího krytí, zabránění utíkání z domova a teritoriálním projevům. Dalším pádným důvodem je onemocnění prostaty, kryptorchizmus (nesestoupení varlete z dutiny břišní do šourku), tumor varlete.

Kastrace ovšem neřeší agresivitu psa pramenící ze strachu.

Vhodný věk pro kastraci:

Je možné provádět kastraci v podstatě kdykoliv. U malých plemen je vhodný věk po dovršení jednoho roku jejich života a u obřích plemen po dovršení 1,5 roku života psa.

Anestezie:

Pro tento chirurgický zákrok je vhodná celková krátkodobá anestezie. Rozhodně doporučujeme, jako před každou jinou anestezií,  předoperační vyšetření krve. Před uvedením psa do anestezie je nutná 12ti hodinová hladovka. Po celou dobu anestezie jsou u pacienta monitorovány všechny vitální funkce.

Vlastní zákrok:

Jedná se o chirurgický zákrok, při kterém jsou odstraněna obě varlata jednou operační rankou cca 3-6 cm (dle velikosti plemen).

Pooperační péče v ordinaci : 

  • do probuzení je pacient umístněn na temperovaném klidném místě
  • pejsek je pod stálou kontrolou personálu
  • jsou mu aplikované infuze a léky proti bolesti
  • domů odchází s majitelem za plného vědomí

Pooperační péče doma:

  • domácí péče spočívá zejména v zabezpečení operační rány proti lízání (ochr. límec apod.)
  • pooperační kontrola je druhý, případně třetí den u nás v ordinaci
  • stehy se odstraní za cca 8-10 dní po zákroku

Možné komplikace:

Může dojít k otoku šourku, který obvykle odezní za několik dní. Psík se může snažit olizovat ránu, případně vykousat stehy. Může také dojít k odmítání potravy následující den po zákroku.

Co se děje po kastraci

Změna v povaze se neprojeví ihned, ale majitel toto zaznamená za 3-6 měsíců po kastraci. Kastrované psy doporučujeme krmit speciálně vyvinutou potravou pro kastrované psy. Kastrovaný pes je i nadále dobrým a milým společníkem svého pána.

1.jpg