Kastrace kocoura

Důvody

Důvodem kastrace kocoura je zpravidla omezení projevů samčího sexuálního chování, jako je toulání za říjícími se kočkami, které vede často k vážným poraněním při rvačkách s jinými kocoury a v horším případě může vést i ke smrti způsobené dopravními prostředky při jejich toulkách. Mezi kočkami je rozšířeno mnoho virových a infekčních onemocnění, kterým lze kastrací předejít. Po kastraci se kocouři více drží doma a tak nedochází ke kontaktu s cizími venkovními kočkami. Dalším důvodem je nežádoucí značkování teritoria močí a s tím spojený nepříjemný zápach. Neméně důležitá je také kontrola nad nechtěným množením volně žijících koček a nepřímo  prodloužení života vašeho kocoura.

Vhodný věk ke kastraci

Uvádí se, že lze kastrovat kocoury od věku stáří 8 týdnů, avšak dle výzkumu může tato brzká kastrace způsobit v pozdějším věku komplikace a onemocnění močových cest. Doporučujeme volit kastraci v pozdějším věku, nejlépe okolo jednoho roku, kdy je dokončen psychický i tělesný vývoj. Rozhodně také doporučujeme kastrovat ihned v počátku značkovacího návyku u mladých jedinců.

Co se děje s kocourem po kastraci

Chování kastrovaného kocoura se nezmění hned, ale postupným metabolizováním testosteronu v těle zvířete. Je příjemným společníkem, neznačkuje teritorium páchnoucí močí, netoulá se. Někdy je kastrace kocoura spojována s výskytem poruch močení a močových kamenů.Tato problematika je rozsáhlá a výskyt těchto problémů je způsobený souhrnem okolností (dietetické, metabolické, anatomické, kondiční predispozice jedince). Rozhodně doporučujeme krmení komerční řadou vyvinutou pro kastrované kocoury, která zabezpečuje ředění moče, správné pH moče a optimalizaci tělesné hmotnosti, které výrazně snižují riziko výskytu těchto problémů u kastrátů.

Vlastní zákrok

Kastrace kocourů je jednoduchý operační zákrok. Chirurgický zákrok spočívá v odejmutí samčích pohlavních orgánů – varlat. Podmínkou je, aby pacientovi nebylo podáváno krmivo před zákrokem minimálně 12 hodin z důvodu možného zvracení a aspirace zvratků do plic. Vodu lze ponechat. Tento zákrok se provádí v celkové anestezii. Volíme injekční podání anestezie (do svalu, případně do žíly), která zabezpečí hluboký spánek po celou dobu trvání zákroku, tj. 15-20 minut.

U koček je dlouhá anestezie velikou zátěží zejména pro ledviny, proto naše pacienty nevystavujeme zbytečně dlouhodobému spánku. Anestezie je skoro v naprosté většině případů snášena bez komplikací. Během přípravy operace se vyholí elektrickým stříhacím strojkem šourek, desinfikuje se a připraví se operační pole. Vlastní chirurgický zákrok spočívá v naříznutí kůže šourku na jednom místě a vybavení obou varlat. Oba semenné provazce vedoucí z varlat jsou odstraněny speciálním přístrojem - harmonickým skalpelem. Vzhledem k použití tohoto přístroje není nutnost dalšího podvazování semenného provazce. Odpadá tak použití šicího materiálu a samotné hojení rány a rekonvalescence jsou výrazně rychlejší a snažší. Kastrační rána se nešije pro volný odchod raného sekretu, pouze se místně aplikuje antibiotický zásyp a depotně se aplikují antibiotika a analgetika.

Komplikace nejsou časté. Lze zmínit infekci rány, krvácení z rány, nesnášenlivost na některá anestetika a léčiva. Pokud by se některá z těchto komplikací vyskytla, neváhejte kontaktovat veterinárního lékaře.

Pooperační péče

Není nijak náročná, spočívá pouze v kontrole kastrační rány a omezení pohybu kocoura následující 2-3 dny, zvláště těch, co žijí ve venkovním prostředí, kdy nemáme možnost zjistit stav kastrační rány a nejsme schopni posoudit celkový zdravotní stav.

img_3045.jpg