Kastrace kočky

Důvody

Kastrace kočky se nejčastěji provádí z důvodu nechtěné kočičí říje a eventuálně následující nechtěné březosti. Dalším důvodem je toulání koček a s tím spojené riziko úrazu či smrti. Mezi kočkami je rozšířeno mnoho virových a infekčních onemocnění, kterým lze kastrací předejít. Po kastraci se kočky více drží doma, a tak nedochází ke kontaktu s cizími venkovními kočkami. Kastrací můžeme rovněž předejít onemocnění pohlavního aparátu a tvorbě novotvarů. Rovněž tím snížíme riziko nádorového bujení na mléčné žláze. Neméně důležité je  potlačení fyzické i psychické frustrace u koček chovaných v bytě.

Vhodný věk

Kastraci kočky lze provést od věku 8 týdnů, ale nejvhodnější a doporučovaný věk je 5.-7. měsíc života. To znamená po první říjí (mrouskání).Je ale možné kastrovat kočky v kterémkoliv věku. Je možné kastrovat také divoké kočky, kdy je možný návrat do volného terénu již druhý den. 

Změna chování

Po kastraci se běžné chování kočky nemění, rovněž se nemusíme obávat toho, že nám kočka po zákroku přibere na váze nebo zleniví. Vymizí nám však chování sexuální v období říje, kdy je kočka toulavá, citlivá a může zabřeznout. Není frustrovaná a vyčerpána z opakujících se říjí. Kastrováním snížíme možnost přenosu infekce a kontaktu s jinými kočkami.

Samotný zákrok

Kastrace koček je chirurgický zákrok nazývaný ovariektomie. Provádí se v celkové anestezii, proto je důležité, aby před zákrokem kočce nebylo podáváno krmivo minimálně 12 hodin, a to z důvodu možného zvracení a následné aspirace zvratků do plic. Vodu lze ponechat. Vlastní anestezie je injekční a to intramuskulární ( aplikace do svalu) nebo intravenózní (aplikace do žíly). Anestezie je skoro v naprosté většině případů snášena bez komplikací. Během přípravy operace se vyholí srst elektrickým stříhacím strojkem v okolí pupku, desinfikuje se operačního pole a přikládá se rouška. Do dutiny břišní volíme miniinvazivní přístup (2 cm) z linea alba (vazivový pruh uprostřed břicha za pupíkem) z důvodu menší bolestivosti, lepšího pooperačního hojení bez otoků a jizev, bez možného rizika absence chlupů, atd. (Ve srovnání s bočním přístupem, který vyžaduje vyholení srsti na celém boku kočky a dojde tak k přetnutí více vrstev svaloviny a cév, což někdy způsobuje komplikovanější a dělší hojení.) Po otevření dutiny břišní pomocí speciálního háčku laparotomicky vybavíme oba vaječníky. Tyto jsou odstraněny za pomocí speciálního přístroje - harmonického skalpelu (používaného např. při laparoskopicky vedených chirurgických zákrocích). Není tedy nutno konec vaječníků podvazovat šicím materiálem, což umožní rychlejší a snadnější hojení a samotnou rekonvalescenci. Celková doba samotného zákroku je také výrazně zkrácena. Následně se šicím materiálem uzavře břišní dutina v místě řezu linea alba. Pak se šitím uzavírá vrstva podkoží a nakonec nevstřebatelným materiálem se sešije vrstva kůže. Toto trojetážové šití operační rány nám pomáhá předejít vykousání stehů nebo jiného otevření rány při pohybu v průběhu hojení. Aplikujeme celkově antibiotika a analgetika. Celý zákrok trvá cca 20 minut. Kočku předáváme do domácí péče po úplném probuzení z narkózy.

Komplikace

Nejsou časté. Lze zmínit nesnášenlivost s anestetiky, infekci rány, povolení šicího materiálu a následné krvácení do dutiny břišní. Lízání operační rány, odmítání potravy den po zákroku, apatie, blednutí sliznic, reakce na šicí materiál, neuzavírání kastrační rány. Při jakémkoliv důvodu či podezření na některou z výše uvedených komplikací neváhejte kontaktovat veterinárního lékaře. Kastrace koček je však ve velké většině případů dobře snášena a bez případů těchto komplikací.

Pooperační péče

V domácí péči můžeme podat kočce vodu a krmivo až po úplném probuzení a nabytí plného vědomí. Kočky, které jsou chovány především ve venkovním prostředí, bychom měli ponechat alespoň ze začátku v domácím prostředí, abychom mohli kontrolovat proces hojení a kastrační ránu, zda si kočka nevylizuje stehy a rána je čistá. Kontrola u veterinárního lékaře na druhý den není nutná, pokud je vše v pořádku. Zpravidla nejsou při tomto běžném zákroku komplikace. Avšak jestli zpozorujete výtok nebo otevření kastrační rány, apatii a jiné chování, které není fyziologické, neváhejte kontaktovat veterinárního lékaře. Po uplynutí 8-10 dnů od operace se odstraní nevstřebatelné stehy na kůži a tímto je celá kastrace zvládnuta.

U divokých koček je k šití kompletně používaný vstřebatelný materiál, tedy není potřeba odstraňovat stehy po sešití vrchní vrstvy kůže.

Kastraci kočky lze provést i v době březosti a předejít tak nechtěnému porodu koťat a s tím spojené starosti zbavení se koťat či jejich usmrcení !!!

img_3296.jpg