Kastrace feny

Kastrace feny je chirurgický zákrok, při kterém jsou odstraněny reprodukční orgány - vaječníky a děloha.

Ovariektomie – odstranění vaječníků.

Ovariohysterektomie – odstranění vaječníků a dělohy.

Proč je dobré fenu kastrovat?

 • prevence vzniku nádorového onemocnění mléčné žlázy, dělohy a vaječníků
 • prevence vzniku ovariálních cyst a zánětu dělohy – pyometry
 • prevence rozvoje cukrovky a hormonálních disbalancí, falešná březost
 • předejítí nechtěnému nakrytí a chovatelským komplikacím spojenými s háráním

Vhodný věk pro kastraci?

 • kastrovat fenu lze v jakémkoliv věku mimo probíhající cyklus
 • kastrace provedená před prvním cyklem ( prvním hárání) snižuje riziko vzniku nádorů na mléčné žláze až o 98 % s každým dalším proběhlým cyklem se toto % snižuje.
 • u starších fen se provádí kastrace hlavně z důvodů zánětu dělohy, nádorového onemocnění a jako nevyhnutelná součást terapie cukrovky
 • kastrovat lze i fenu po nechtěném nakrytí

Jak fenu připravit na zákrok?

Doporučujeme 12-ti hodinovou hladovku z důvodu prevence zvracení při anestezii a po zákroku.

Před samotným zákrokem je nezbytné provést klinické vyšetření, které je vhodné doplnit předoperačním vyšetření krve.

Jak dlouho kastrace trvá?

 • Předoperační vyšetření včetně vyšetření krve trvá cca 20 minut.
 • Příprava fenky k zákroku a úvod do anestezie trvá cca 15 minut.
 • Vlastní chirurgický zákrok trvá cca 40- 60 minut.
 • Probuzení z narkózy trvá cca 30 - 60 minut.

Vlastní zákrok

 • zavední kanyly do žíly , aplikace léčiv na sedaci a anestezii
 • vyholení břicha, toaleta a příprava operačního pole
 • chirurgický zákrok se provádí řezem v linea alba, což je vazivový pruh ve středu břicha za pupkem spojující břišní svaly, z důvodu lepšího hojení a bez vzniku jizev.
 • vybaví se vaječníky a děloha do operační rány, následuje jejich podvázání a odstranění
 • šití se provádí ve 3 etážích a to svaly, podkoží, kůže
 • následně je fenka po operaci umístěna do klimatizovaného boxu s neustálým dohledem personálu
 • fence jsou aplikovány léky proti bolesti a infůze

Domácí péče po zákroku

Majitel by měl fenku po zákroku udržet v klidu, neměla by skákat a běhat.

Je potřeba zabránit sebepoškozování ,jako je olizování rány a vykusování steh. Fence  lze nasadit ochranný límec a ránu krýt prubanem.

Fence se podávají  antibiotika a léky proti bolesti dle předpisu lékaře.

Zpravidla druhý den po zákroku provádíme kontrolu zdravotního stavu.

Za 10 dní po zákroku se odstraňují stehy.

Možné komplikace po zákroku

Vzhledem k tomu, že je kastrace plánovaný zákrok je výskyt komplikací minimální.

Může vzniknout otok v oblasti kastrační rány, stejně tak hematom, případně reakce na šicí materiál.

Může nastat nechutenství a apatie až 24 hodin po zákroku.

Další komplikace mohou vniknout neuhlídáním fenky a poškozením, uvolněním stehů, rozlízání rány.

U velmi malého procenta fen velkých plemen se může rozvinout v pozdějším věku inkontinence moči. Nicméně tento stav lze medikamentózně velmi účinně řešit.

Poměrně značný počet fen má po kastraci tendenci k obezitě, tento stav je rovněž řešitelný chovatelským opatřením a nebo komerční dietou.

Pokud majitel neplánuje připuštěním fenky, vždy se doporučuje fenku kastrovat, je to pro fenku jak z preventivních, tak zdravotních důvodů nejvhodnější řešení.


img_2559.jpg