Vyšetření krve přímo v ordinaci

Pro přesnější a rychlejší diagnostiku jsme rozšířili vybavení naší ordinace o 2 analyzátory krve.

Jedná se o biochemický analyzátor FUJI a hematologický analyzátor EXIGO. Díky těmto analyzátorům jsme schopni mít kompletní vyšetření krve pacienta do 15ti minut po odebrání vzorku přímo v naší ordinaci.

Co mohou tato vyšetření odhalit?

Biochemické parametry: Ukážou nám, jaké jsou funkce vnitřních orgánů (např. jater, ledvin, slinivky, atd.),

Dále slouží pro stanovení optimální doby krytí u fen pomocí měření hladiny progesteronu.

CRP: C- reaktivní protein je bílkovina tvořená v játrech, která vzrůstá velmi rychle při zánětlivých procesech v těle. Zánět nemusí být způsobený pouze bakteriálními původci, hodnota CRP vzrůstá i při autoimunitních poruchách a nádorovém onemocnění. Touto metodou lze prokázat, zda jsou k léčbě vhodná antibiotika a také nám ukáže, jak léčba zabrala, protože při nasazení vhodných ATB, a tím i ústupem zánětu, hodnota CRP začne klesat.

Hematologické vyšetření: Jedná se o významnou složku vyšetření pacienta, která zjišťuje krevní obra, a to počty jednotlivých krevních elementů: červené krvinky, krevní destičky, bílé krvinky a jejich diferenciální rozpočet, krevní barvivo (hemoglobin), atd.

SNAP testy: Rychlé laboratorní testy na specifická infekční onemocnění jako jsou giardióza, onemocnění z klíšťat -borelióza, klíšťová encefalitida, anaplasmóza, babesióza, ehrlichióza, dále pak kočičí nemoci FIV/ FIP/ FeLV, atd.

Cytologické vyšetření: Krevní nátěr na sklíčku pozorovaný v mikroskopu, kde sledujeme různé počty, velikosti a změny v morfologii krevních elementů. Diagnostika např. při leukémii, kdy se výrazně mění skladba bílých krvinek.

Kdy je vhodné, případně nutné, vyšetření krve provádět?

1) Diagnostika: Při onemocněních, která nelze diagnostikovat pouze klinickým vyšetřením, ale je potřeba získat informace o vnitřním stavu pacienta. Vyloučení poškození/selhávání orgánů, různé případy otrav, infekce, autoimunitní onemocnění, nádorová onemocnění a podobně.

2) Prevence: Preventivní odběr krve pro kontrolu zdravotního stavu v kterémkoliv věku, hlavně ale u geriatrických pacientů, kde je vyšší riziko onemocnění. Toto vyšetření je vhodné provádět alespoň 1x ročně. Včasnou diagnostikou onemocnění některých orgánů se dá předejít jejich vážnému a často nevratnému poškození.

3) Předoperačního vyšetření: Doplnění klinického vyšetření a získání kompletního zdravotního stavu pacienta v daný okamžik před plánovaným chirurgickým zákrokem a také před uvedením do anestezie, pro zmírnění rizika s tím spojeného.

Dále zajišťujeme:

IDEXX: Spolupracujeme s referenční veterinární diagnostickou laboratoří IDEXX se sídlem v Německu, kde lze provést mnoho dalších specifických vyšetření. Alergie, mikrobiologie, stanovení původce onemocnění, atd.

Genetické testy: Po domluvě lze provést i genetické testování, jak z důvodu uchovnění, tak prevence.


veterina_29-2.jpg