Klíšťata a nemoci s nimi spojené

Zima pomalu odchází a teploty se začínají šplhat do plusových hodnot. Většinu z nás to těší, ale společně s námi také klíšťata. Dostáváme se do období, kdy bychom měli pomalu přemýšlet nad ochranou našich zvířecích kamarádů před těmito parazity.

Přisátím klíštěte na kůži domácího mazlíčka může dojít k přenosu onemocnění zprostředkovaných klíšťaty.

Řadíme mezi ně především lymskou boreliózu a anaplazmózu ( ehrlichiózu ) . V případěprokázání těchto nemocí následuje dlouhodobá léčba, proto je lepší těmto nemocempředcházet a zvolit preparáty, které zabrání kontaktu klíšťat s kůží zvířat, popřípadě je pojejich přisátí usmrtí.

Nejčastější druh klíštat v ČR

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je celoročně aktivní s výjimkou tuhé zimy. Saje krev a to ve všech vývojových stádiích (larvy, nymfy i dospělci). Nejznámějšíonemocnění, které přenáší jsou lymská borelióza, klíšťová encefalitida a anaplazmóza (ehrlichióza).Riziko infekce je závislé na době, po kterou je klíště přisáté a lokalitě výskytu. Bohužel sevýskyt lymské boreliózy a anaplazmózy výrazně zvyšuje.

Kde se klíšťata vyskytují

Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i vparcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesícha v kamenitém prostředí s minimem porostu. V zemědělských kulturách se nevyskytují. Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu. S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa. Aktuální předpověď klíštěte obecného na území České republiky poskytuje Odbor klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu a je vydávána každé pondělí a čtvrtek ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Bližší informace naleznete v odkazu www.mzcr.cz/Verejne/obsah/pred...

Přípravky vhodné pro domácí mazlíčky

V dnešní době existuje široká řada přípravků vhodných k užití pro domácí mazlíčky. V závislosti na stáří, plemeni, životním stylu lze použít antiparazitární šampony, spot on ( tzv.kapka za krk), obojek, sprej a nově i tablety. Dle použitého typu preparátu je stanovena příslušná doba, kdy by zvíře mělo být před invazí klíšťat chráněno. Více informací a odbornou pomoc s výběrem vhodného preparátu vám poradím v ordinaci.

Je velmi důležité důkladně si přečíst příbalový leták, protože ne všechny přípravky se dají aplikovat na každého. Typickým příkladem je aplikace přípravků striktně určených pro psy a kočky. Většina psích preparátů je na bázi permetrinů, které kočka neumí zpracovat anásledně dochází k otravě. Neexistuje žádné antidotum (protilék), které by zvrátilo průběh otravy, terapie je pouze podpůrná a spočívá v podávání velkého množství infuzí společně s léky tlumícími křeče.

Je důležité chránit svého mazlíčka, protože tím chráníte sami sebe. Nemoci přenášené klíšťaty patří do skupiny tzv. zoonóz (nemocí přenosných ze zvířete na člověka).

Přisáté klíště je důležité odstranit celé, včetně hlavičky

V případě zatrhnutí hlavičky je lepší vyhledat odbornou pomoc.

Nepoužíváme žádné oleje ani mýdla, které by docílily udušení klíštěte. Zvyšovali bychom tím možnost nakažení v případě, že je klíště infikované.

Je dobré mít na odstranění klíštěte vyhrazenou speciální pinzetu. Klíště zachytíme pinzetou co nejblíže kůži a pomalu vytahujeme. Můžeme použít kývavé nebo rotační pohyby. Místovpichu poté důsledně desinfikujeme.

Vytažené klíště lze poslat na rozbor, zda je infikované či nikoli. Více informací naleznetev odkazu www.kliste.cz.

V oblastech s vyšším výskytem klíšťat, popřípadě při častých vycházkách do lesů lze doporučit vakcinaci psa na lymskou boreliózu.