Klíšťata a nemoci s nimi spojené

   Zima pomalu odchází a teploty se začínají šplhat do plusových hodnot. Většinu z nás to těší, ale společně s námi také klíšťata. Dostáváme se do období, kdy bychom měli pomalu přemýšlet nad ochranou našich zvířecích kamarádů před těmito parazity.
Přisátím klíštěte na kůži domácího mazlíčka může dojít k přenosu onemocnění
zprostředkovaných klíšťaty.
   Řadíme mezi ně především lymskou boreliózu a anaplazmózu ( ehrlichiózu ) . V případě
prokázání těchto nemocí následuje dlouhodobá léčba, proto je lepší těmto nemocem
předcházet a zvolit preparáty, které zabrání kontaktu klíšťat s kůží zvířat, popřípadě je po
jejich přisátí usmrtí.
   Nejčastější druh klíštěte v ČR je klíště obecné (Ixodes ricinus), je celoročně aktivní s výjimkou tuhé
zimy. Saje krev a to ve všech vývojových stádiích (larvy, nymfy i dospělci). Nejznámější
onemocnění, které přenáší jsou lymská borelióza, klíšťová encefalitida a anaplazmóza (ehrlichióza).
Riziko infekce je závislé na době, po kterou je klíště přisáté a lokalitě výskytu. Bohužel se
výskyt lymské boreliózy a anaplazmózy výrazně zvyšuje.
Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem,
zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v
parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích
a v kamenitém prostředí s minimem porostu. V zemědělských kulturách se nevyskytují.
Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených,
osluněných suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu. S
nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho
výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa.
Aktuální předpověď klíštěte obecného na území České republiky poskytuje Odbor
klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu a je vydávána každé pondělí a
čtvrtek  ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva
zdravotnictví ČR. Bližší informace naleznete v odkazu
V dnešní době existuje široká řada přípravků vhodných k užití pro domácí mazlíčky.
V závislosti na stáří, plemeni, životním stylu lze použít antiparazitární šampony, spot on ( tzv.
kapka za krk) , obojek, spray a nově i tablety. Dle použitého typu preparátu je stanovena
příslušná doba, kdy by zvíře mělo být před invazí klíšťat chráněno. Více informací a odbornou
pomoc s výběrem vhodného preparátu vám poradím v ordinaci.
Je velmi důležité důkladně si přečíst příbalový leták, protože ne všechny přípravky se dají
aplikovat na každého. Typickým příkladem je aplikace přípravků striktně určených pro psy na
kočky. Většina psích preparátů je na bázi permetrinů, které kočka neumí zpracovat a
následně dochází k otravě. Neexistuje žádné antidotum ( protilék ), které by zvrátilo průběh
otravy, terapie je pouze podpůrná a spočívá v podávání velkého množství infuzí společně
s léky tlumícími křeče.
Je důležité chránit svého mazlíčka, protože tím chráníte sami sebe. Nemoci přenášené
klíšťaty patří do skupiny tzv. zoonóz ( nemocí přenosných ze zvířete na člověka ).
V případě, že naleznete přisáté klíště, je důležité jej odstranit celé, včetně hlavičky.
V případě zatrhnutí hlavičky je lepší vyhledat odbornou pomoc.
Nepoužíváme žádné oleje ani mýdla, které by docílily udušení klíštěte. Zvyšovali bychom tím
možnost nakažení v případě, že je klíště infikované.
Je dobré mít na odstranění klíštěte vyhrazenou speciální pinzetu. Klíště zachytíme pinzetou
co nejblíže kůži a pomalu vytahujeme. Můžeme použít kývavé nebo rotační pohyby. Místo
vpichu poté důsledně desinfikujeme.
Vytažené klíště lze poslat na rozbor, zda je infikované či nikoli. Více informací naleznete
v odkazu www.kliste.cz
V oblastech s vyšším výskytem klíšťat, popřípadě při častých vycházkách do lesů lze
doporučit vakcinaci psa na lymskou boreliózu.

MVDr. Lucie Fojtíková
Veterinární ordinace Slavičín
Horní náměstí čp. 99, Slavičín 763 21
+420 774 420 128