Kastrace kocoura

Důvody

Důvodem kastrace kocoura je zpravidla omezení projevů samčího sexuálního chování. Jako je toulání za říjícími se kočkami, které vede často k poranění při rvačkách s jinými kocoury, a v horším případě může vést i ke smrti způsobené dopravními prostředky. Mezi kočkami je rozšířeno mnoho virových a infekčních onemocnění kterým lze kastrací předejít. Po kastraci se kočky více drží doma a tak nedochází ke kontaktu s cizími venkovními kočkami Dále je to nežádoucí značkování teritoria močí a s tím spojený nepříjemný zápach.

Vhodný věk ke kastraci

Uvádí se že lze kastrovat kocoury od věku stáří 8 týdnů. Avšak dle výzkumu může tato brzká kastrace způsobit v pozdějším věku komplikace a onemocnění močových cest. Dalším důvodem proč volit kastraci v pozdějším věku okolo jednoho roku je dokončení psychického a tělesného vývoje.

Změna chování

Chování kastrovaného kocoura se nezmění hned ale postupným metabolizováním testosteronu v těle zvířete. Důležité je i dbát na životosprávu.

Vlastní zákrok

Kastrace kocourů je jednoduchý operační zákrok. Chirurgický zákrok spočívá v odejmutí samčích pohlavních orgánů – varlat. Podmínkou je aby pacientovi nebylo podáváno krmivo před zákrokem minimálně 12 hodin. Z důvodu možného zvracení a aspirace zvratků do plic. Vodu lze ponechat. Tento zákrok se provádí v celkové anestezii. Jedná se anestezii injekční a to intramuskulární ( aplikace do svalu) nebo intravenózní (aplikace do žíly). Anestezie je skoro v naprosté většině případů snášena bez komplikací. Během přípravy operace se vyholí strojkem šourek desinfikuje se a připraví se operační pole. Vlastní chirurgický zákrok spočívá v naříznutí kůže šourku na jednom místě a vybavení obou varlat. Oba semenné provazce vedoucí z varlat jsou odstraněny speciálním přístrojem - harmonickým skalpelem. Vzhledem použití tohoto přístroje není nutnost dalšího podvazování semenného provazce. Odpadá tak použití šicího materiálu a samotné hojení rány a rekonvalescence je výrazně rychlejší a snažší. Kastrační rána se nešije pro volný odchod raného sekretu, pouze se místně aplikuje antibiotický zásyp a depotně se aplikují antibiotika a nalgetika. Celý zákrok trvá do 20 minut. Pacienta si ponecháváme do úplného probuzení z anestezie a následně jej předáme do domácí péče majiteli.

Komplikace nejsou časté. Lze zmínit infekci rány, sklouznutí šicího materiálu z podvázaných semenných provazců, krvácení z rány, nesnášenlivost na některé anestetika a léčiva. Pokud by se některá z těchto komplikací vyskytla neváhejte kontaktovat veterinárního lékaře.

Pooperační péče

Není nijak náročná spočívá pouze v kontrole kastrační rány a omezení pohybu kocoura následující 2-3 dny zvláště těch co žijí ve venkovním prostředí. Kdy nemáme možnost zjistit stav kastrační rány a nejsme schopni posoudit celkový zdravotní stav.

Kastrace kočky

Důvody

Kastrace kočky se nejčastěji provádí z důvodu nechtěné kočičí říje a eventuálně následující březosti. Toulání koček a s tím spojené riziko úrazu či smrti. Mezi kočkami je rozšířeno mnoho virových a infekčních onemocnění kterým lze kastrací předejít. Po kastraci se kočky více drží doma a tak nedochází ke kontaktu s cizími venkovními kočkami.Kastrací můžeme rovněž předejít onemocnění pohlavního aparátu a tvorbě novotvarů. Rovněž tím snížíme riziko nádorového bujení na mléčné žláze.

Vhodný věk

Kastraci kočky lze provést od věku 8 týdnů, ale nejvhodnější a doporučovaný věk je 5-7 měsíc života. To znamená po první říjí (mrouskání). Předčasná kastrace může ovlivnit vzhled v dospělosti a může způsobit onemocnění močových cest.

Změna chování

Po kastraci se běžné chování kočky nemění, rovněž se nemusíme obávat toho že nám kočka po zákroku přibere na váze nebo zleniví.Vymizí nám však chování sexuální a období říje. Kdy je kočka toulavá, citlivá a může zabřeznout. Není frustrovaná a vyčerpána z opakujících se říjí. Snížíme možnost přenosu infekce a kontaktu s jinými kočkami.

Vlastní zákrok

Kastrace koček je chirurgický zákrok nazývaný ovariektomie. Provádí v celkové anestezii. Proto je důležité aby před zákrokem kočce nebylo podáváno krmivo minimálně 12 hodin. Z důvodu možného zvracení a následné aspirace zvratků do plic. Vodu lze ponechat. Vlastní nestezie je injekční a to intramuskulární ( aplikace do svalu) nebo intravenózní (aplikace do žíly). Anestezie je skoro v naprosté většině případů snášena bez komplikací. Během přípravy operace se vyholí srst strojkem v okolí pupku. Desinfekce operačního pole a přikládá se rouška. Skalpelem se provede krátký řez pod pupkem v linea alba ( vazivový pruh spojující břišní svaly). Otevřeme dutinu břišní a pomocí speciálního háčku laparotomicky vybavíme oba vaječníky. Tyto jsou odstraněny za pomocí speciálního přístroje- harmonického skalpelu (používaného např. při laparoskopicky vedených chirurgických zákrocích). Není tedy nutno konec vaječníků podvazovat šicím materiálem, což umožní rychlejší a snadnější hojení a samotnou rekonvalescenci. Celková doba samotného zákroku je také výrazně zkrácena.   Následně se šicím materiálem uzavře břišní dutina v místě řezu linea alba. Pak se šitím uzavírá vrstva podkoží a nakonec nevstřebatelným materiálem se sešije vrstva kůže. Toto trojetážové šití operační rány nám pomáhá předejít vykousání stehů nebo jiného otevření rány při pohybu v průběhu hojení. Aplikujeme celkově antibiotika a analgetika. Celý zákrok trvá do 30 minut. Kočku předáváme do domácí péče po úplném probuzení z narkózy.

Komplikace

Nejsou časté. Lze zmínit nesnášenlivost s anestetiky, infekci rány, sklouznutí šicího materiálu a následné krvácení do dutiny břišní. Nechutenství, apatie, blednutí sliznic, reakce na šicí materiál, neuzavírání kastrační rány, ztráta vědomí. Při jakémkoliv důvodu či podezření na některou z výše uvedených komplikací neváhejte navštívit veterinárního lékaře. Kastrace koček je však ve velké většině případů dobře snášena a bez případů těchto komplikací.

Pooperační péče

V domácí péči můžeme podat kočce vodu a krmivo až po úplném probuzení a nabytí plného vědomí. Kočky které jsou chovány především ve venkovním prostředí by jsme měli ponechat alespoň ze začátku v domácím prostředí abychom mohli kontrolovat proces hojení a kastrační ránu. Zda si kočka nevylizuje stehy a rána je čistá.Kontrola u veterinárního lékaře na druhý den není nutná. Pokud je vše v pořádku. Zpravidla nejsou při tomto běžném zákroku komplikace. Avšak jestli zpozorujete výtok nebo otevření kastrační rány, apatii a jiné chování, které není fyziologické neváhejte kontaktovat veterinárního lékaře. Po uplynutí 10 dnů od operace se odstraní nevstřebatelné stehy na kůži. A tímto je celá kastrace zvládnuta.

Kastraci kočky lze provést i v době březosti a předejít tak nechtěnému porodu koťat a s tím spojené starosti zbavení se koťat či jejich usmrcení !!!

Veterinární ordinace Slavičín
Horní náměstí čp. 99, Slavičín 763 21
+420 774 420 128